ANAMED KÜTÜPHANE TOPLULUĞU DERSLERİ

ANAMED KÜTÜPHANE TOPLULUĞU DERSLERİ

Epigrafik Belgelerin Işığı Altında Küçük Asya'daki Roma Askerlerinin Dinsel Yaşamları

Konuşmacı: Mete Öztürk, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Moderatör: Çiğdem Yıldırım, ANAMED Kütüphane Sorumlusu
Tarih & Saat: 9 Kasım Perşembe, 18.30-19.30
Yer: ANAMED Kütüphanesi

Bu derste, Roma askerleri tarafından dikilmiş adak yazıtlarının ışığında, Roma'nın Küçük Asya'daki genişlemesinin başlangıcından Principatus döneminin sonuna kadar olan süreçte Küçük Asya'da konuşlanmış ve burada yaşamış olan askerlerin dinsel yaşamının incelenecektir. Epigrafik belgelerin detaylı analizi yoluyla Küçük Asya'daki farklı rütbe ve birliklere mensup olan Roma askerlerinin sıklıkla adak sundukları hem geleneksel Roma tanrı, tanrıçaları ve birbirinden farklı sıfatlarıyla Küçük Asya'nın yerel kutsal varlıkları bir arada değerlendirilecektir. Roma İmparatorluğu'nun sosyal ve kültürel tarihi hakkında daha geniş bir araştırmaya katkıda bulunan aynı başlıklı tez çalışmasına dayanan konuşma, Roma askerlerin dinsel yaşamı ve bölge ile kurdukları dinsel etkileşimleri hakkında belirli bilgiler sağlamaktadır.