Book Prize in Middle East Studies ödülü Prof. Dr. Şevket Pamuk'un

Book Prize in Middle East Studies ödülü Prof. Dr. Şevket Pamuk'un

İngiliz-Kuveyt Dostluk Derneği tarafından verilen Orta Doğu Çalışmaları Kitap Ödülüne bu yıl, 200 Yıllık İktisadi Tarihi (Düzensiz Yüzyıllar: 1820'den beri Türkiye'nin Ekonomik Gelişimi) adlı kitabı ile Prof. Dr. Şevket Pamuk'a layık görüldü.

Osmanlı-Türkiye iktisat tarihçiliğinin önde gelen isimlerinden, Nobel Ödüllü Edebiyatçı Orhan Pamuk'un ağabeyi Prof. Dr. Şevket Pamuk, İngiltere’de 2018’de Princeton University Press’ten çıkan Uneven Centuries, Economic Development of Turkey since 1820 adlı kitabıyla  “Book Prize in Middle East Studies”I (Orta Doğu Çalışmaları Kitap Ödülü) kazandı. Pamuk’un “olağanüstü” değerlendirmesiyle ödüle layık görülen kitabı, ilk olarak 2014’te Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi başlığıyla İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlanmıştı.

Pamuk söz konusu eserinde hem kapsadığı dönem hem de içerik ve vurguları ile Türk iktisadi tarihine farklı bir yaklaşım getirmiş; 19. ve 20. yüzyılı ayrı değil birlikte ele alarak, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş sürecinde önemli siyasal değişiklikler gerçekleşirken, iktisadi açıdan önemli süreklilikler de yaşandığını gözler önüne sermişti. Bu sürekliliklerin bir bölümü Osmanlı geçmişinden, bir bölümü de Sanayi Devrimi sonrasında dünya ölçeğinde ortaya çıkan gelişmelerden kaynaklanıyordu. Pamuk’un, bugünkü Türkiye ekonomisinin kimi özelliklerinin kökenlerini 19. yüzyıldaki dönüşümlerde aradığı eseri, ekonomilerin uzun dönemli gelişmesini değerlendirirken temel ölçütler olarak, bir yandan kişi başına gelir artışlarını ya da iktisadi büyümeyi, öte yandan da sağlık ve eğitim boyutlarıyla insani gelişmeyi ve bölüşümü öne çıkarıyor.

1990’lardan bu yana her yıl İngiliz-Kuveyt Dostluk Derneği (British-Kuwait Friendship Society)  tarafından verilmekte olan ödüle bu yıl 55 kitap aday gösterilmişti.

Şevket Pamuk’a ödülü 22 Kasımda Londra’da düzenlenen törenle verildi.