Dolmabahçe Sarayı İnşa Süreci, Mekân ve Teşkilatı -- Tuncay Cengiz Göncü

Dolmabahçe Sarayı İnşa Süreci, Mekân ve Teşkilatı -- Tuncay Cengiz Göncü
Dolmabahçe Sarayı İnşa Süreci, Mekân ve Teşkilatı -- Tuncay Cengiz Göncü

Dolmabahçe Sarayı

İnşa Süreci, Mekân ve Teşkilatı

Tuncay Cengiz Göncü

İstanbul Araştırmaları Dizisi kapsamında yayınlanan Dolmabahçe Sarayı: İnşa Süreci, Mekân ve Teşkilatı, Tanzimat’ın idari ve siyasi ruhuna, teşkilat ve teşrifatına uygun yeni bir saray ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanan Dolmabahçe Sarayı’nın yapım sürecini ele alıyor ve son on beş yılda araştırmaya açılan birincil kaynaklar aracılığıyla bu sürece ilişkin sonuçları paylaşıyor. İnşa kadrosu, kalfa ve mimarlar, kullanılan malzeme, maliyet ve inşa organizasyonuna ek olarak, mekân tefriş ve onarım keşif defterlerinden yararlanılarak Dolmabahçe Sarayı’nın mekânsal işlevleri ile ek yapılarına ilişkin bulgulara da yer veriliyor. Dolmabahçe Sarayı özelinde 19. yüzyıl saray teşkilatı (Mâbeyn-i Hümâyûn) belgeler ışığında inceleniyor. Mâbeyn-i Hümâyûn’un işleyişi, birimleri,  kadrosuna ilişkin veriler, mekânsal analiz ve tespitlerle birbirini tamamlıyor. Kitap, 19. yüzyılın ikinci yarısında sarayın, siyasi, mimari, kültürel, toplumsal ve idare tarihi  açısından analizi için bir kaynak olmayı hedefliyor.

Türkçe 
Temmuz 2019 
318 Sayfa 
ISBN 978-605-4642-87-8