Nadir Şah Döneminde Osmanlı-İran Siyasi İlişkileri (1720 - 1747)

Nadir Şah Döneminde Osmanlı-İran Siyasi İlişkileri (1720 - 1747)

Anadolu ve İran coğrafyaları kökleri mazinin derinliklerinde olan bir kültür ve medeniyete sahiptir. Bu iki coğrafyanın sahipleri kim olursa olsun en eski çağlardan günümüze kadar siyasi, dini, iktisadi, jeopolitik vs. sebepler yüzünden birbirleriyle mücadele ettiler, savaştılar. Bu mücadeleler İran’da hakimiyet kurmuş olan Safeviler ve Avşarlar devrinde de devam etmiştir.
 
Bu çalışmada Osmanlı Devleti’yle İranda hakimiyet kurmuş Avşarlılar arasındaki siyasi ilişkiler tüm boyutuyla ortaya konmuştur. Birinci el kaynaklar temelinde hazırlanan eser, bugünkü Türkiye-İran ilişkilerini de anlama adına oldukça değerlidir. Tüm kitlelerin rahatlıkla okuyabileceği şekilde kaleme alınan çalışma 18. Yüzyılın ilkyarısında Osmanlı İran siyasi ilişkilerinin ortaya konmasına büyük katkı sağlayacaktır.