Seramik Araştırmaları Dergisi SRMKA yılda bir yayınlanacak

Seramik Araştırmaları Dergisi SRMKA yılda bir yayınlanacak

Bu yıl ilk sayısını yayınlamayı planlayan uluslararası hakemli yayın organı Seramik Araştırmaları Dergisi, sayfalarında Neolitik Dönemden, Osmanlı Dönemi sonuna uzanan zaman diliminde üretilen seramiklerle ilişkili arkeolojik, arkeometrik, etnoarkeolojik ve benzeri alanlardaki araştırmalara yer verecek.

Arkeoloji, Tarih, Arkeometri ya da Sanat Tarihi branşlarında sadece seramik üzerine bir derginin Türkiye’de bulunmaması ve bu dergiyle bu boşluğun doldurulması amacıyla yayınlanma kararı alan "Seramik Araştırmaları Dergisi (SRMKA)" yayım hayatına hazırlanıyor.

Kuruculuğunu Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi H. Ertuğ Ergürer'in üstlendiği derginin editör kurulunda  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Yılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Hatice Ergürer yer alırken, dnaışma kurulunda çok sayıda alanında uzman arkeolog ve sanat tarihçileri bulunuyor.

2019 yılında ilk sayısını yayınlamayı planlayan  Seramik Araştırmaları Dergisi'nin (The Journal of Ceramic Research) her yıl Aralık ayında tek sayı neşredeceği ve Açık Erişim Sistemine sahip uluslararası hakemli yayın organı olacağı belirtildi. 

Seramik Araştırmaları Dergisi'nin Neolitik Dönem’den Osmanlı Dönemi sonuna kadarki dönemi kapsayan süreç içindeki seramiklerin üretim aşamaları, üretim teknolojisi ve üretim yerleri, kullanım amaçları ve bölgeler arası etkileşimlerinini ilgilendiren arkeolojik, arkeometrik, etnoarkeolojik veya sanat tarihsel incelemeleri yayınlaması hedefleniyor.

Dergiye gönderilen makalelerin değerlendirilmesinde ya da yayım sürecinde ücret talep edilmeyeceği ve dergide yayımlanan makalelerin sorumluluğu yazara ait olduğu ifade edilirken, okuyucuların dergideki makaleleri tam metin olarak okuyup indirebilme ve kaynak olarak gösterebilme hakkına sahip olacakları da vurgulandı.

İnternet adresi https://srmka.com olan derginin web sitesinde yayın organının amacı şu şekilde açıklanıyor;  "Seramik Araştırmaları Dergisi [SRMKA], yüzyıllardır insanoğlunun ihtiyaçlarına ve beğenilerine göre şekillenen ve arkeolojik çalışmalarda yoğun olarak bulunan seramik malzemenin değerlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Arkeoloji, Tarih, Arkeometri ya da Sanat Tarihi branşlarında sadece seramik üzerine bir derginin Türkiye’de bulunmaması ve bu dergiyle bu boşluğun doldurulması derginin temel amaçları arasındadır. Günümüzde seramik çalışmalarının teknolojik, analitik ve arkeolojik açıdan birlikte ilerlemesi arkeologlara fayda sağlamıştır. ‘Eski’ seramikler, Sosyal Bilimlerin, Fen Bilimleriyle buluşması açısında bir kavşak görevi görmektedir. Yapılan çalışmaları ve edinilen tecrübeleri bir arada tutabilmek arzusu Seramik Araştırmaları Dergisi’ni yayınlama kararında etkili olmuştur. DergiPark’ta açık erişim imkânı sunulan makalelerin dergi resmi internet siteleri olan www.srmka.com sitesinde de yayınlanması ve daha geniş kesime ulaştırılması amaçlanmaktadır"