Sultan Abdülaziz Devrinde Galata Bankerleri

Sultan Abdülaziz Devrinde Galata Bankerleri

Osmanlı tarihinin en tartışmalı dönemlerinden biri, Sultan Abdülaziz devridir. Bu devrin en az bilinen kısmı, padişahın tahttan indirilmesinin perde arkasıdır. Bu kısmın en can alıcı noktası ise sultanın hal’inde Galata bankerlerinin rolüdür.
Arşiv belgelerine dayanılarak hazırlanan elinizdeki eser, titiz bir çalışma ve objektif bakış açısıyla döneme mercek tutuyor.
Bu kitap, Galata bankerlerinin 19. yüzyılda Osmanlı iktisadi faaliyetlerine etkisini ve bu çerçevede Osmanlı mâli durumunu incelemekle birlikte; bankerlerin Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesinde bir rollerinin olup olmadığını araştırarak, sonuçları ortaya koyuyor.
Okurlarımız, sözkonusu dönemi ayrıntılarıyla öğrenmenin yanında, Avrupalı devletlerin de muhtemel sonucu tahmin etmesi ve yardım etmesiyle kısa zaman içinde Osmanlı Devleti’nin nasıl adım adım ekonomik buhrana sürüklendiğini gözlemleyecekler.