Türk Orta Çağı’nda Yönetim ve Ekonomi

Türk Orta Çağı’nda Yönetim ve Ekonomi

“Türk Orta Çağı’nda Yönetim ve Ekonomi” başlıklı bu yapıt, alanın uzmanı olan kişilerin kaleme aldığı makaleler derlemesinden oluşmaktadır. Seçkiye dâhil edilen makaleler genel olarak Cengizli çağına aittir. Yazarlar iktidarın ekonomik, siyasal ve toplumsal yapıyla olan bağlantılarını döneme ilişkin bilgi veren birincil kaynaklar ışığında titiz bir biçimde incelemektedir. Ülkemizde yeterince üzerinde durulmayan bu konu hakkında bu mütevazı yapıtın alanda bir boşluğu dolduracağını düşünüyor ve yeni yapılacak çalışmalara öncülük etmesini umuyoruz.