VII. Ahilik Sempozyumu

VII. Ahilik Sempozyumu

27-29 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. Ticaret Bakanlığı’nın himayelerinde ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan VII. Uluslararası Ahilik Sempozyumu: Geçmişten Günümüze Esnaf ve Sanatkârlık konulu sempozyum hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru yapmak için web sayfası ziyaret edilebilir. 

“Uluslararası Ahilik Sempozyumu” adı altında daha önce düzenlediklerimizin devamı olan bu sempozyum çerçevesinde, ahlak ve sanatı, İslam inancı ve Türk örf-ananeleri ile birleştirerek toplum hayatına bir nizam veren Ahilik teşkilâtı bağlamında geçmişten günümüze esnaf ve sanatkârlar konusu ele alınacaktır. Temelleri Ahi Evran tarafından Anadolu’da atılan Ahilik teşkilatının, kültürünün ve geleneğinin esnaf ve sanatkârlarımızın tarihinde şüphesiz önemli bir yeri vardır. Bu bakımdan sempozyumda tarihî süreç içinde Ahiliğin esnaf ve sanatkârlar tarihindeki yeri, esnaf ve sanatkârların yönetimi, bu yönetimde rol oynayan âmiller, muhtelif esnaf dalları, bu dalların oluşumu, bu dalları icra eden esnaf ve sanatkârların yetişme usulleri ve meslek sahibi olmaları gibi konular üzerinde durulacaktır.

 

Belirtilen hususlar çerçevesinde “VII. Uluslararası Ahilik Sempozyumu: Geçmişten Günümüze Esnaf ve Sanatkârlık”ı konu alan bu sempozyum, oturumlar ve paneller hâlinde gerçekleştirilecektir. Sempozyuma sunulacak bildiriler, Sempozyum Seçici Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra tema ve içeriklerine uygun olarak programda yer alacaktır.