X. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ

X. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ

X. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ

12-13 KASIM 2024 – İstanbul

Format: Yüz yüze / Çevirimiçi

 

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 100. yılı dolayısıyla 12-13 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan X. Milletlerarası Türkoloji Kongresine tüm dünyada Türkiyat araştırmaları alanında çalışan değerli araştırmacıları davet etmektedir.

29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilanından sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul Dârülfünun hocalarından Prof. Dr. Mehmed Fuad Köprülü’ye “Artık Cumhuriyeti ve devletimizi ilmî temeller üzerinde yükseltmek zamanı geldi.” sözleriyle İstanbul Dârülfünuna bağlı bir Türkiyat Enstitüsü kurulması için talimat vermiştir. Akabinde T.C. Bakanlar Kurulunun 1111 sayılı kararıyla 12 Kasım 1924 tarihinde Türkiyat Enstitüsü kurulmuştur.

Kuruluş tâlimatnâmesine göre Türk kültürünün dil, edebiyat, tarih, folklor, sanat olmak üzere bütün kollarında araştırmalar yapan ilim adamları ve kuruluşlarla iş birliği yaparak kongre ve seminerler düzenlemek Enstitünün görevlerinden sayılmıştır. Bu bağlamda Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü yüz yıllık tarihi boyunca çok sayıda akademik faaliyete ev sahipliği yapmıştır.

Dönemin Enstitü müdürü Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu’nun başkanlığında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla 1973 yılında I. Milletlerarası Türkoloji Kongresi tertip edilmiştir. 1978 yılından itibaren ise enstitü faaliyetlerine millî kongreler de eklenmiştir. Son olarak 2021 yılında Yunus Emre ve Türkçe yılına ithafen IX. Milletlerarası Türkoloji Kongresi düzenlenmiştir.

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünün kuruluşunun 100. yılını idrak ettiğimiz 2024 yılında, Enstitümüz ev sahipliğinde Türklük bilimine katkı çerçevesinde yüz yıllık geçmişimizi değerlendirmek ve Türkiyat araştırmalarının akademik-kurumsal geleceğine yönelik perspektifler sunmak amacıyla X. Milletlerarası Türkoloji Kongresi düzenlenmesi planlanmaktadır.

Kongreye bireysel tebliğler yanında panel formatında katılmak da mümkündür. Panel başvuruları için sadece panel başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Tüm bildiri ve panel başvuruları çift taraflı kör hakem değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Kongrenin formatı çevrimiçi ve yüz yüzedir. Kongre sonrasında bildiri tam metinlerinin editöryal ve uluslararası bir akademik yayına dönüştürülmesi planlanmaktadır.

 

*Kongre katılımcılarının konaklama ve ulaşım giderleri kendileri tarafından karşılanacaktır.