Savaşta Diplomasi: Adana-Yenice Gizli Görüşmeleri

Savaşta Diplomasi: Adana-Yenice Gizli Görüşmeleri


İkinci Dünya Savaşı, Cumhuriyet tarihimizin zor bir dönemini teşkil etmektedir. 

Yeni kurulmuş ve kalkınma sürecini yaşayan Türkiye Cumhuriyeti, kendisi ile hiç ilgisi olmayan bir savaşla karşı karşıya kalmıştır. 

Türk Diplomasisinde karar verici durumda olanlar, Cumhuriyeti bu ateşin dışında tutmaya çalışmışlardır. 

Bu amaçla Türk diplomasisi maceracılıktan uzak ve gerçekçi bir politika izlemiş, savaşan güçler karşısında bir denge siyasetini başarıyla uygulamıştır. 

Türkiye’yi İkinci Dünya Savaşına girmeye razı etmek amacıyla ilk girişim İngilizler tarafından yapılmış ve bu amaçla, İngiliz Başbakan Churchill beraberindeki heyetle, 30-31 Ocak 1943 tarihlerinde Adana’da Yenice İstasyonunda Cumhurbaşkanı İnönü ve heyetiyle görüşmelerde bulunmuştur. 

Dr. Evren Küçük, bu görüşmelerin içeriğini, anlamını ve etkilerini Türk ve İngiliz arşiv belgelerine ve diğer kaynaklara dayanarak ortaya koymaktadır. 

Bu şekilde, şimdiye kadar eksik kalmış bir tarihi olaya açıklık getirmektedir. 

Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı dışında kalmasıyla ilgili Türk Diplomasi Tarihi açısından kıymetli bir eseri meydana getirmiş olmaktadır. 

Dr. Evren Küçük’ün bu çalışması takdirle karşılanmaktadır. 

Türkiye’de İkinci Dünya Savaşı Tarihiyle ilgili gerekli araştırmaların eksikliği karşısında, ‘‘Savaşta Diplomasi’’ başlıklı eser aynı zamanda bu alanda bir boşluğu da doldurmuş olmaktadır. 

Büyükelçi-Prof.Dr. A. Engin Oba