Sempozyuma Davet

Sempozyuma Davet
22. Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu "KUDÜS’ÜN GELECEĞİ: AKADEMİK ÇALIŞMALAR" temasıyla 21-23 Ekim 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Sempozyuma aşağıdaki konuları kapsayacak şekilde bildiri/makale ve sunumlarınız ile katılım sağlayabilirsiniz.
 

KONULAR: 

1. Dünyada ve Türkiye'de Beytülmakdis’e Dair Akademik ve Kültürel Çalışmaların Durumu.

2. Beytülmakdis’le İlgili Akademik Çalışmalarda;

a. Metodoloji ve Metodolojik Problemler,

b. Kavramlar,

c. Teoriler

3. Siyonizmin Akademik ve Kültürel Boyutları.

4. Özgürlüğün Akademik ve Kültürel Boyutları.

5. Disiplinlerarası Beytülmakdis Çalışmaları.   

6. Disiplinler ve Beytülmakdis Çalışmaları;

a. Tarih, Arkeoloji, Antropoloji, Sosyoloji, Dil Bilimleri vs. disiplinleri ve Beytülmakdis,

b. Din Bilimleri ve Beytülmakdis’in Dini Kimliği,

c. Sosyal Bilimleri ile İşgal ve Özgürlüğün İmkânları.

7. Uluslararası İşbirliklerinin İmkânı.

8. Beytülmakdis/Kudüs Çalışmaları Enstitüsü’nün İmkânı.

    Sempozyum dilleri: Türkçe, Arapça ve İngilizce.

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Özetlerin Gönderilmesi: 20 Haziran 2022

Kabul Edilen Özetlerin İlanı: 5 Temmuz 2022

Tam Metin Gönderilmesi: 20 Eylül 2022

Özet Kitapçığının Yayınlanması: 1 Ekim 2022

 

Sempozyum Tarihi: 21-23 Ekim 2022

 

                               Düzenleme Kurulu 

Web adresi: https://www.artuklu.edu.tr/beytulmakdis

Mail adresi: qudsconference22@artuklu.edu.tr