Uluslar arası Katip Çelebi Sempozyumu

Uluslar arası Katip Çelebi Sempozyumu
Uluslararası Katip Çelebi Sempozyumu  
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 
İslami İlimler Fakültesi 
Uluslararası Katip Çelebi Sempozyumu düzenleyecektir.