Anadolu’da Neolitik Dönem Denizcilik Faaliyetleri

Anadolu’da Neolitik Dönem Denizcilik Faaliyetleri

İnsanoğlunun var olduğu prehistorik dönemlerden itibaren kültürlerin çeşitli amaçlarla birbirlerini etkilemiş oldukları bilinmektedir. Son yıllardaki çalışmaların da katkılarıyla, söz konusu etkileşim sırasında kara bağlantılarının yanı sıra denizlerin de kullanıldığını görmekteyiz.
 
Denizlerin etkileşimde kullanılan bir yol olarak kabul edilmesinin yanı sıra, erken dönem denizcilik faaliyetlerinde kullanılan teknik ve teknolojinin nasıl olduğu büyük bir soru olarak kalmaktadır.
 
Erken dönemlerdeki denizcilik faaliyetlerinin nasıl gerçekleştirildiğinin konu edildiği ve cevaplarının arandığı “Anadolu Kıyı Şeridi Neolitik Dönem Yerleşimleri Denizcilik Faaliyetleri ve Deneysel Arkeolojide İlkel Bir Deniz Aracı Üretimi ve Seyahat Çalışması” adlı doktora tez çalışması gerçekleştirilmiştir.  Tez çalışmasından türetilen "ANADOLU’DA NEOLİTİK DÖNEM DENİZCİLİK FAALİYETLERİ"  adlı bu kitap da elde edilen verilerin konuya ilgi duyan daha geniş kitlelere ulaştırılabilmesi amacıyla oluşturulmuştur.