Batı Etnomüzikolojisinin Tarihsel Gelişimi

Batı Etnomüzikolojisinin Tarihsel Gelişimi

Batı etnomüzikolojisinin oluşumu ve gelişimi, çeşitli sosyal ve kültürel eğilimlerin etkisinden yararlanmıştır. Bu eğilimlerin çeşitli tarihsel dönemlerdeki kökenlerini izleyerek alt sınır Rönesans'a doğru genişler, üst sınır doğrudan postmodernizme gider ve Batı etnomüzikolojisinin gelişiminin tarihsel çerçevesini çizmeye çalışır.
 
1980'lerin ikinci yarısında, Batı etnomüzikolojisinde yansıma atmosferi ortaya çıktığında, Amerikalı etnomüzikolog Philip Vilas Bohlman Etnomüzikolojinin Entelektüel Tarihi kavramını ortaya atmış ve ardından etnomüzikoloji tarihini ideolojik düzeyde özetleyen bir dizi yazı ortaya çıkmıştır. Çalışmada, dönemsel sıra takip edilerek incelemeleri yapılan araştırmalar ve yaklaşımlar, Bohlman’ın fikrinin kökenini izleyerek ve yakın geçmişte Batı’daki ilgili yazılara, tarihi klasik edebiyata, müzikteki kimlik arayışına, alt kültür müziğine, çoklu arkaplan teorisine, kitle iletişim araçlarına, kentsel etnomüzikoloji kavramına, müzik endüstrisinin günümüzdeki kolaj popüler müzik üretimine atıfta bulunarak, bu disiplinin düşüncelerini, metodolojilerini daha doğru ve kapsamlı bir şekilde anlamak için batı tarihindeki çeşitli sosyal ve kültürel eğilimlerden etnomüzikolojinin tarihsel gelişimini kavramaya çalışmaktadır.