Rusya Araştırmaları Dergisi (RUSAD) Makale Çağrısı

Rusya Araştırmaları Dergisi (RUSAD) Makale Çağrısı

Rusya Araştırmaları Dergisi (RUSAD), 31 Aralık 2021 tarihinde 6. sayısını yayınlamış bulunmaktadır. Dergimizin Haziran 2022’de yayınlanacak olan 7. sayısı için makale kabul süreci başlatılmıştır. Dergimize gönderilen makalelerin değerlendirilmesi, yayına hazırlanması ve yayınlanması sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. RUSADtarih, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, ekonomi, strateji, jeopolitik sosyoloji, kamu yönetimi, kültürel çalışmalar, antropoloji, etnik çalışmalar, felsefe ve edebiyat gibi beşeri bilimler sahasında Rusya’yı konu alan Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinde akademik makaleleri, kitap değerlendirmeleri, bildiriler ve çeviri makaleleri yayınlamaktadır.

RUSAD; Index Copernicus (ICI  Journals Master List 2019)Directory of Research Journals Indexing (DRJI), ResearchBibEurasian Scientific Journal Index (ESJI)İdealonline Veri TabanıASOS İndeksEuroPub DatabaseTürk Eğitim İndeksiScientific Indexing Services tarafından taranmaktadır. Bununla birlikte RUSAD, imzalanan ikili anlaşma çerçevesinde Rusya’nın en büyük uluslararası akademik online-kütüphanesi  E-LIBRARY  ve CYBERLENINKA’da taranmaktadır.

2022 Yaz dönemi sayımız için çalışmalarınızı 31 Mayıs 2022 tarihine kadar Dergi Park uzantılı https://dergipark.org.tr/rusad adresinde yer alan makale gönder butonundan bize ulaştırabilirsiniz. Çalışmalarınızı göndermeden önce dergi Yayın Kurallarının okunmasını rica ederiz.  

RUSAD Yayın Kurulu adına.

 RUSAD 6. SAYI (31.12.2021) MAKELE LİSTESİ

  1. 1465-1466 Yıllarında Anadolu’dan Geçen Rus Tüccar Vasiliy ve Seyahatnamesi (Tercüme-Tahlil)” , Alihan BÖYÜKÇOLAK , 1-21.
  2. Gürcistan’daki Rus Varlığının Ahıska İsyanlarına Etkisi (Osmanlı Ve Gürcü Kaynaklarına Göre)”, Fırat ÇAKIR 22-43.
  3. Концепты “Колониализм” и “Антиколониализм” в Оценках Интеллектуального Наследия Князя Э.Э. Ухтомского (1861-1921)”, Andrey ASHİKHMİN 44-56.
  4. I. Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletleri’nin Boğazları ve İstanbul’u İşgal Planları” , Alexander VİTOL (Çev. Eray AKÇAY) , 57-73.
  5. Çarlık Rusya Dışişleri Bakanlığı Yazışmalarında Birinci Dünya Savaşı’nda İstanbul Rum/Ortodoks Patrikhanesi ile Rusya Arasındaki İlişkiler” , Eray BAYRAMOL , 74-88.
  6. Sovyetler Birliği’nde Propaganda ve Ajit-Trenler” , Burcu ÖZDEMİR , 89-109.
  7. 2008 Rusya-Gürcistan Savaşı ve Savaş Sonrası Büyük ve Bölgesel Güçlerin Tepki ve Politikaları” , Gökhan ALPTEKİN , 110-130
  8. Putin Dönemi Rusya-Türkiye İlişkilerinde Enerjinin Rolü”, Faruk Ömer DAĞLI 131-153.
  9. Rusya Federasyonu ve Türkiye Arasında Dış Ticaretin Yapısı ve Gelişimi” , Yılmaz AYDIN 154-176.
  10. Концепция Имени в Русской Литературе” , Firengiz PAŞAYEVA YUNUS 177-191.